pondělí 14. dubna 2014

Jonas Kaufmann a jeho "utajená" Winterreise v Praze

Tvář Jonase Kaufmanna důvěrně zná snad každý druhý Pražan, protože jeho pohledná tvář na nás už několik let téměř nepřetržitě shlíží s pražských tramvajových zastávek a dalších plakátovacích ploch.  A většina z těchto Pražanů už také ví, že se jedná o světoznámého tenoristu, takže Kaufmann by si klidně pro sebe mohl říci. „ Moji Pražané mě dobře znají“. Ano, možná ho dobře znají, ale bohužel se nedá říci, že mu „rozumějí“. To se bohužel v plné míře projevilo na jeho úterním recitálu v Obecním domě.


Nutno říci, že Pražané, ale i plno přespolních návštěvníků tohoto koncertu, jsou v tom částečně nevinně. Plakáty tentokrát ohlašovaly pouze stručně Jonas Kaufmann – tenor a tak není divu, že většina zájemců o koncert očekávala, že uslyší slavné operní árie. Pouze malý okruh více „zasvěcených“ si na webových stránkách umělce zjistili, že v Praze bude zpívat za doprovodu klavíru Schubertovu „Zimní cestu“ . I tito však zkraje trochu pochybovali, protože ceny vstupenek na recitál v Praze dosahovaly dvojnásobku cen v jiných městech, kam Kaufmann s  programem v rámci turné zavítal, takže se nabízela úvaha, že v Praze přeci jen udělá výjimku a vystoupí za doprovodu orchestru s áriemi. K těmto úvahám přispívalo i zvolené místo vystoupení – Smetanova síň obecního domu je to poslední místo, které by se hodilo pro písňový recitál.


Důvod, proč pořadatelská agentura PanArt do posledního dne před koncertem tajila, s čím vlastně Kaufmann v Praze vystoupí, se pravděpodobně nedozvíme, ale není zas tak těžké ho uhodnout. Výsledek tohoto postupu byl ale skutečně fatální – jak pro publikum, tak i pro samotného umělce. Zatímco při předchozích vystoupeních v Berlíně, Grazu, Londýně a Paříži Kaufmanna vítaly vyprodané sály a nadšené, pozorné a vnímavé publikum, které si přišlo poslechnout písňový cyklus „Winterreise“, v Praze se většina návštěvníků koncertu až z programu na místě dověděla, co uslyší. Z této většiny pak dle mého odhadu další dvě třetiny v životě neslyšely, co to je Winterreise a nikdy žádný písňový recitál neslyšely.  Takže výsledek ani nemohl být jiný, než byl.  Neklidné, nudící se publikum, které dávalo najevo svoji nevoli i šeptanými komentáři mezi jednotlivými písněmi, čímž dokázali i těm pár nadšencům, co si skutečně přišli vychutnat Kaufmannovo mistrovství, dokonale pokazit dojem z koncertu. Chladná atmosféra velkého koncertního sálu, kde již přibližně od 15. řady docházelo k akustickému zkreslení umělcova hlasu tak, že nebylo zřetelně rozumět textu. Hlasitý kašel nejen mezi písněmi, ale velmi často i během nich. A jako „zlatý hřeb“ náznak potlesku po první písni cyklu, i když pořadatel pro jistotu vložil upozornění o tom, že se během přestávek mezi písněmi netleská, přímo do programu.

Umělci jsou, jak víme, velmi citlivý na reakci publika, a tak je jasné, že atmosféru v hledišti musel velmi citlivě vnímat i samotný Kaufmann. Díky vysoké profesionalitě to však jeho výkonu nikterak neubralo na působivosti. Byli jsme svědky naprosto soustředěného přednesu ve velmi intimní rovině, zároveň však s velkým citem pro dynamické odstínění. K hloubce prožitku přispělo i umělcovo dokonalé souznění s textem, který je psán v jeho rodném jazyce, a proto Kaufmann dokáže mistrovsky předat posluchačům doslova každé hnutí mysli. Během jedné hodiny se mu podařilo skoro nemožné – ztišit zpočátku neklidné publikum do té míry, že během některých momentů přednesu by bylo možno slyšet i upadnout špendlík. Výsledný dojem umocnil i dokonalý klavírní doprovod v podání Kaufmannova „dvorního“ klavíristy Helmuta Deutsche.

Jonas Kaufmann se řadí mezi přední interprety klasického písňového repertoáru a je proto velká škoda, že české publikum se s touto stránkou jeho umění poprvé setkalo v ne zcela ideálních podmínkách.  Nezbývá než doufat, že umělec proto na Prahu nezanevře a v budoucnu opět přijme pozvání na přednes písní, příště však už od zkušenější agentury, která recitál umístí do intimnějšího sálu a hlavně dá návštěvníkům od počátku vědět, na co si lístky kupují. Do té doby příznivcům písňového přednesu nezbývá než navštívit některý z Kaufmannnových zahraničních recitálů.Praha, 10.4.2014,Smetanova síň Obecního domu
Franz Schubert – Winterreise
Jonas Kaufmann – tenor
Helmut Deutsch - klavír


čtvrtek 10. dubna 2014

Novinky na DVD!