pondělí 28. června 2010

"Lied Akademie" v Heidelbergu - nový projekt Thomase Hampsona


Ráda bych Vás dnes seznámila s jedním báječným projektem pro mladé začínající interprety vážné hudby, který bude zahájen na jaře příštího roku v Německu. Ve městě Heidelberg se od r. 1997 koná vždy v březnu hudební festival Heidelberger Frühling, jehož významná část je věnována písňové tvorbě. Pravidelně se zde kromě koncertů a písňových recitálů konají také mistrovské kurzy pro začínající zpěváky, které vede jeden z předních světových interpretů písňové tvorby, barytonista Thomas Hampson. A protože písňová tvorba je jeho „srdeční záležitostí“, rozhodl se vytvořit v rámci festivalu nový projekt nazvaný Lied Akademie. Na rozdíl od mistrovských kurzů, kde si účastníci hradili všechny náklady sami, zde bude pobyt, cesta i studium mladých pěvců plně hrazena formou stipendií. Cílem projektu je na jedné straně pomoci mladým pěvcům zdokonalit jejich interpretační dovednosti, na druhé straně pak v dialogu s publikem, které bude mít na všechny akce volný přístup, hledat společně i nové cesty a formy, jak písňové recitály učinit pro diváky zajímavější – například zapojením dalších uměleckých forem, jako je třeba tanec, a také různých vizuálních efektů.


Thomas Hampson představil tento nový projekt minulé pondělí v Heidelbergu na tiskové konferenci, které jsem měla možnost se zúčastnit. Bylo velmi zajímavé slyšet, s jakým zápalem a nadšením o projektu hovořil. V úvodu zdůraznil, že cílem projektu je dostat písňovou tvorbu více do povědomí publika a zvýšit interpretační úroveň u mladých začínajících pěvců. Řekl doslova, že by byl velmi rád, kdyby lidé nechodili na písňové recitály jen proto, že písně zpívá nějaký slavný zpěvák, jako třeba on sám, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann apod., ale aby tam diváci šli kvůli písním samotným. Proto chce pomoci mladým začínajícím pěvcům hledat nové cesty interpretace písní, jejichž předpokladem je především hluboké porozumění textu a také povědomí o širším historickém pozadí vzniku té které písně. Zároveň ale klade velký důraz i na dialog s publikem, u kterého chce vzbudit o tuto hudební formu větší zájem.


První ročník akademie se bude konat od 16. do 27. března 2011 – na základě předzpívání bude vybráno 8 pěvců a 4 klavíristé z celého světa (termín předzpívání pro Evropu je 12. 12. 2010 v Zürichu). Kurz je určen pěvcům, kteří již ukončili nebo končí svá studia a zároveň již mají za sebou i kratší profesní dráhu. Obsahem prvního ročníku budou písně na texty Heinricha Heineho. Každý z účastníků absolvuje dva mistrovské kurzy, jeden pod vedením Thomase Hampsona a druhý pod vedením Barbary Bonney. Pěvci budou mít možnost vyzkoušet si své interpretační umění před publikem v rámci koncertů pod názvem „Píseň v poledne". Další součástí výuky budou workshopy, při nichž se účastníci budou zabývat zejména obsahem textů písní a jejich významem pro interpretaci. Součástí akademie budou také dva koncerty pod názvem „ Píseň a tanec“ a dále dva koncerty, při nichž budou experimentálně vyzkoušeny různé formy scénické prezentace – např. barevné světelné efekty, projekce textu písní a další. Následovat bude vždy diskuse s přítomným publikem a zjišťování jeho názoru.

Na jedné straně lituji, že nejsem mladý začínající pěvec, protože by mě ohromně lákalo se této akademie zúčastnit. Na druhé straně ale mám možnost být „při tom“ alespoň jako divák a aktivní účastník mnoha diskusí i workshopů. Takže už se moc těším na příští jaro v Heidelbergu.

Podrobnosti o akci lze najít na http://www.heidelberger-fruehling.de/content/

A protože Thomas Hampson právě dnes slaví narozeniny, přeji mu ze srdce všechno nejlepší.