čtvrtek 6. prosince 2012

Simon Keenlyside - tak trochu "utajený" pražský koncert

Koncert charismatického britského baritonisty Simona Keenlysida se objevil v programu umělecké agentury Nachtigall Artists na jaře tohoto roku, brzy však z přehledu koncertů zmizel a vyšlo najevo, že se jedná pouze o koncert pro uzavřenou společnost. Nezbylo, než zapátrat a najít mezi známými i bývalými spolužáky někoho, kdo do této "uzavřené společnosti" patří, protože jméno protagonisty slibovalo nevšední umělecký zážitek.

Simon Keenlyside vystoupil v Praze  za doprovodu Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK s programem operních árií. S programem, kterému se dle vlastních slov raději vyhýbá. Protože každá z těch árií představuje určitý příběh a  pro něj je velmi těžké ho předvést na jevišti během operního galavečera. V Praze se mu to však na 100% podařilo. I díky tomu, že se nedržel zažitého klišé operních galavečerů, ale jednotlivé árie ztvárnil dokonale nejen pěvecky, ale i po herecké stránce, včetně rekvizit.

Již v úvodní árii " Si puó?... Signore! Signori! z opery Komedianti překvapil publikum příchodem uličkou uprostřed sálu v kabátě a klobouku a dokonale tak navodil atmosféru. A rázem si získal publikum, které, ačkoliv se jednalo spíše o nepoučené "neoperní" publikum", nedokázalo odolat pěvcovu charismatu.


Následovala Árie " O du, mein holder Abendstern" z Wagnerova Tannhausera. Keenlyside opět mistrovsky navodil atmosféru noci a hvězdné oblohy.

Vyvrcholením první části koncertu byla árie Rodriga z 3. dějství Verdiho Dona Carlose. Keenlyside nejen že dokázal dokonale vytvořit iluzi nepřítomného partnera Carlose, ale ve scéně umírání se nerozpakoval  i klesnout na zem. Naprosto neobvyklé, ale velmi působivé v kontextu jeho niterného podání celé árie.


Druhou část koncertu zahájila árie z Čajkovského Pikové dámy "Ja vas ljublju", následovala árie Rigoletta " Povero Rigoletto - Cotrigiani". V úvodu se Simon Keenlyside představil i jako velmi zručný malíř, když si na pódium přinesl clipchard a při zpěvu namaloval dvorního šaška. Poté se však již plně věnoval zpěvu a to s tak silným prožitkem, že publikum téměř nedýchalo.Závěr koncertu patřil opeře Hamlet a árii " O vin, dissipe la tristesse", při které - jak jinak- si Simon Keenlyside přinesl sklenku červeného vína.

Publikum v průběhu večera stále více propadalo kouzlu charismatického pěvce a odměňovalo ho, stejně jako orchestr při orchestrálních vložkách, bouřlivým potleskem. Kdo však čekal jako přídavek další skvostné operní árie, ten se mýlil - Simon Keenlyside ve dvou přídavcích uzkázal  svoji opět jinou tvář - bravurně zazpíval  dvě muzikálové písně!

Zástupce firmy, pro kterou byl koncert pořádán, překvapil v závěru koncertu umělce i publikum velmi vtipným dárkem - panu Keenlysidovi věnoval loutku dvorního šaška - Rigoletta. Velmi zdařilé překvapení.

Neobyčejný večer a neobyčejný umělec, za kterým stojí za to se vypravit na některou z evropských operních scén - například v dubnu do Vídně, kde bude zpívat Rigoletta.Praha, Obecní dům, 3.12.2012
Simon Keenlyside, vánoční koncert
Symfonické orchestr hl. města Prahy FOK
dirigent Julian Kovatchev