pátek 13. července 2012

Lingua angelorum Sylvie Bodorové oslnila publikum v Litomyšli!


Thomas Hampson, Christopher Zimmerman

Jedním z vrcholů letošního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl se stala světová premiéra skladby Sylvie Bodorové, kterou si u ní objednal světoznámý barytonista Thomas Hampson - písňový cyklus pro orchestr a baryton Lingua angelorum. O tom, jak se zrodila myšlenka vytvořit toto dílo, jsme hovořili v dubnu s Thomasem Hampsonem v Heidelbergu (rozhovor najdete zde) a již tehdy bylo z jeho nadšení zřejmé, že se bude jednat o mimořádný umělecký počin. Počin, který se zrodil ze vzájemného nadšení pro věc, a toto nadšení a zápal pro věc byly ve výsledku více než zřejmé.

po generální zkoušce


Skladba je věnována 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II. a je oslavou rudolfínské doby. Osm písní na renesanční texty v devíti různých jazycích připomíná multikulturní prostředí tehdejší Prahy, která v době vlády Rudolfa II. byla nejen jeho sídelním městem, ale i významných střediskem kultury a vědy. Na výslovné přání Thomase Hampsona je jedním z těchto jazyků i čeština – v závěru poslední skladby zní část protestantského chorálu "Soudce všeho světa bože" na text Jana Amose Komenského.
Paní Bodorová skládala jednotlivé části cyklu s dokonalou znalostí hlasových možností Thomase Hampsona a volila záměrně polohy, ve kterých nejvíce vyniká krása jeho hlasu. Její hudba hned od prvních tónů publikum naprosto uchvátila. Každá píseň je originální a odlišná od ostatních, ve všech však skladatelka uchvacuje posluchače nesmírnou bohatostí hudebního jazyka, zejména využitím bicích nástrojů, žesťů a různých zvonů a zvonků.Hudba tak působí nesmírně plasticky. Již předehra každé písně navozuje velmi sugestivně atmosféru vyprávěného příběhu, zároveň udržuje posluchače neustále v napětí a očekávání, co bude následovat. Svou hloubkou zároveň podněcuje posluchačovu fantazii a umožňuje každou skladbu velmi intenzivně prožívat. Myslím, že záměrně nebyly v programu koncertu zveřejněny texty písní – to by totiž mnoho posluchačů svádělo k tomu, že by se více soustředili na četbu textu ( či jeho překladu) než na prožitek z hudby, a nemohli by pak nechat volně plynout svoji fantazii. Program obsahoval jen krátké vysvětlení, co je obsahem jednotlivých textů, což pro pochopení naprosto postačovalo.Thomas Hampson, generální zkouška

Zážitek z nádherné hudby umocnil Thomas Hampson svou niternou interpretací, takže i bez znalosti textu bylo snadné vnímat sdílené myšlenky a emoce. To, jak si nádhernou hudbu doslova „užíval“ se okamžitě přeneslo i do publika, které téměř nedýchalo. Naprosto fenomenální bylo to, jak bravurně pěvec zvládl texty ve většinou historických jazycích. Tak např. druhou píseň s názvem „ Pochod janičárů“ zpíval v osmanštině a navíc ve vražedném tempu, text písně „Anděl smrti“ byl zase kombinací jidiš a hebrejštiny. Největší zážitek ale přinesla píseň poslední –„ Ó věčnosti“. V její první části zhudebnila autorka německý text protestantského chorálu „Ó Ewigkeit, du Donnerwort“ autora Johanna Rista, v závěru skladby pak tento chorál plynule přechází v český protestantský chorál na text Jana Amose Komenského „ Soudce všeho světa bože“. Thomas Hampson doslova ohromil publikum svojí téměř bezchybnou češtinou ( včetně zákeřného ř). Majestátní závěr chorálu se stal působivým vyvrcholením celého cyklu, evokujícím neději a smíření….. Není divu, že po doznění posledních tónů všichni v publiku zůstali ještě hodnou chvíli v naprosté tichosti než vypukli v nadšený potlesk.


Standing ovations

Ti, kteří se nemohli tohoto nádherného koncertu zúčastnit, nemusejí zoufat. Jeho záznam pořídila jak Česká televize, tak Český rozhlas ( i když termín vysílání zatím není znám). Stálo by určitě za to toto mimořádné dílo vydat i na CD nebo DVD, protože tato hudba by si zasloužila, aby k ní mělo přístup co nejširší publikum.


Sylvie Bodorová, Thomas Hampson


Sylvie Bodorová – Lingua angelorum

Části cyklu:
1. Prologue – Il mio martir
2. March of Janissaries
3. Amoroso
4. Don dinero
5. Malach ha-movet
6. Sonnet
7. Alchymystika
8. Epilog – O, Ewigkeit, du Donnerwort – Soudce všeho světa, bože

Thomas Hampson – baryton
Symfonický orchestr hl.města Prahy FOK
Dirigent – Christopher Zimmermann
Asistent dirigenta – Marek Štilec

Litomyšl, 4.7.2012