neděle 6. listopadu 2011

La Traviata ve Vídni

Nová inscenace opery La Traviata v režii Jeana-Francoise Sivadiera je v koprodukci s festivalem Aix-en-Provence.

Neřešila jsem, co je "divadlo na divadle", v takovémtu příběhu je tuto dějovou linku obtížné sledovat, soustředila jsem se jednoduše na příběh. Základem je moderní minimalistická, nadčasová scéna s několika výraznými "doplňky" - ať už je to psaní graffiti na zdech, pohyblivé scénické panely nebo výrazné dobové lustry. Violetta zase spíše než kurtizánu 19. století připomíná představitelku volnomyšlenkářské vrstvy, která už o životě ví svoje. Na jí pořádaném mejdanu se objevuje mladík, nepopsaný list, který však na první pohled vypadá, že mířil na trochu jiný než tento bohémský večírek.

Tento současný trend odlehčených moderních inscenací, které ctí libreto a nejdou proti příběhu mi vyhovuje a považuji jej za dobrý protipól a doplnění inscenací klasických.Inscenační civilní pojetí Violetty plně dle mého názoru konvenovalo představitelce titulní role Natalii Dessay. Natalie Dessay není prima-donna, je to umělkyně, herečka, jejíž emoce se dokonale promítají do hlasu a svou postavu žije až do poslední částečky své bytosti. Já osobně jsem byla touto malou ženou zcela fascinována, je jí "plné jeviště" a vnímáte zcela její postavu. Pak některé technické nedostatky jsou věcí, která je z tohoto úhlu pohledu prkotinou.

Svým projevem mi paní Dessay připomíná jinou velkou malou Francouzku, ovšem působící v jiném oboru, ovšem s efektem na publikum zcela stejným - Edith Piaf.


V roli Alfréda vystoupil americký tenorista Charles Castronovo. Má příjemný, tmavě zabarvený tenor, perfektní vzhled italského milovníka a sympatický herecký projev. Viděla jsem mnoho Alfrédů v různých Traviatách a Castronovův patří k těm nejlepším.

Fabio Capitanucci vládne sytým barytonem a roli Giorgia Germonta zvládl skvěle, byť herecky byl trochu topornější.Dojem z orchestru pod vedením Bertranda de Billyho - střízlivost, uměřenost.

Giuseppe Verdi
La Traviata

Violetta Valéry ......................................... Natalie Dessay
Flora Bervoix ........................................... Zoryana Kushpler
Annina ...................................................... Donna Ellen
Alfredo Germont .................................... Charles Castronovo
Giorgio Germont .................................... Fabio Capitanucci
Gaston ..................................................... Carlos Osuna

a další

Orchestr WSO, dirigent ....................... Bertrand de Billy
Režie ....................................................... Jean-Francoies Sivadier